WARSZAWSKI SALON MATURZYSTÓW PERSPEKTYWY 2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   

16 września 2016 roku 115 maturzystów z  ZSNr1 w Sokołowie Podlaskim uczestniczyło w XI edycji Warszawskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2016. W spotkaniu zorganizowanym w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej wzięli udział uczniowie klas: III B, IV E, IV F, IV H, IV I, IV j, którzy przebywali tam pod opieką nauczycieli: p. A. Bocian, P. M. Filipiak, p. M. Jackowskiej, p. E. Markowicz – Wcisłak, p. U. Mielniczuk,p. M. Przyborowskiej,  p. A. Raszuk, p. I. Rudaś, p. M. Stelmach i p. A. Elbicha.
Maturzyści mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną wyższych uczelni z całego kraju, porozmawiać z ich przedstawicielami na temat proponowanych kierunków  kształcenia, zasad rekrutacji czy warunków studiowania. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się także spotkania z ekspertami OKE w Warszawie- panią Danutą Król i panem Marianem Pacholakiem- na których analizowano wymagania i zadania egzaminacyjne, poruszano  tematy zasad, zmian, sposobów podchodzenia do wypełniania arkusza i błędów najczęściej popełnianych na maturze z języka polskiego i matematyki. Uczniowie nie tylko wysłuchali wykładów specjalistów, ale także mieli szansę zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi na dręczące ich pytania dotyczące egzaminu maturalnego. Organizatorzy zapewnili również możliwość konsultacji z doradcami zawodowymi, którzy starali się ułatwić młodym ludziom dokonywanie wyborów zgodnych z ich predyspozycjami.Uczniowie opuścili Salon Maturzystów z całą pewnością lepiej przygotowani do egzaminu i wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

Galeria