KONFERENCJA Z OKAZJI EUROPEJSKICH DNI JĘZYKÓW Drukuj
Wpisany przez Administrator   

20.09.2016r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zorganizowały konferencję z okazji Europejskich Dni Języków traktującą o „Podejściu innowacyjnym w nauczaniu języków obcych”.
Wszyscy uczestnicy spotkania zostali powitani przez Dyrektora Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach, Pana Adam Skupa oraz Kierownika Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, Panią Grażynę Sobiczewska. Następnie dr Marta Kotarba – Kańczugowska, z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie wygłosiła wykład pt. „4 żywioły w mojej klasie. Innowacje w nauczaniu języków obcych”, po czym głos zabrała Pani Ewa Dombrowska, przedstawiciel Kuratorium Oświaty, w sprawie  aspektów prawnych w innowacyjnej działalności nauczyciela.

Kolejnym elementem konferencji był panel dyskusyjny, który poprowadziła Pani Iwona Moczydłowska z Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Do dyskusji zostały zaproszone dwie nauczycielki z naszej szkoły, Pani Iwona Jakubowska oraz Pani Magdalena Linczewska, które mówiły o tym jak innowacja językowa wygląda w praktyce, jakie płyną z niej korzyści dla całej społeczności szkolnej, jakie trudności mogą wystąpić oraz jak sobie z nimi poradzić, a także nad jakimi aspektami warto się zastanowić, zanim projekt „innowacja” zostanie wprowadzony w życie.
Tytuł innowacji, która była przeprowadzona w naszej szkole to „Kraje anglojęzyczne – niuanse językowe i kulturowe. Zgłębianie tajników językowych za pomocą multimediów”. Opierała się ona na współpracy z uczniami za pomocą Internetu. W tym celu, we współpracy z Panią Beatą Pękałą – nauczycielem przedmiotów informatycznych – została stworzona zakładka na stronie internetowej naszej szkoły - Klub Języka Angielskiego, na której były zamieszczane informacje dotyczące m.in. zagadnień leksykalno-gramatycznych oraz kultury krajów anglojęzycznych, które uczniowie mieli w określony sposób opracować. Wiedza uczniów była weryfikowana nie tylko drogą elektroniczną czy też podczas spotkań indywidulanych, ale również w formie językowych konkursów szkolnych, tj. Dyktando Języka Angielskiego, Konkurs dwujęzyczny, którego współorganizatorem była również Pani Aneta Czerkas – nauczyciel języka rosyjskiego, Konkurs wyrażeń idiomatycznych  czy też Konkurs leksykalno-gramatyczny.
Jednym z pytań, które padło podczas panelu dyskusyjnego było: Czy warto przeprowadzać innowacje językowe w szkole? Jeśli nasi uczniowie, którzy brali udział w tym przedsięwzięciu osiągnęli bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym z języka angielskiego, rozwinęli swoje pasje i zainteresowania językowe, ich świadomość samokształcenia wzrosła, a proces uczenia się został spersonalizowany, to odpowiedź brzmi: na pewno warto.

Zobacz podziękowania