RODZICE

NAUCZYCIELE

"Przez bajki w świat"

OSIĄGNIĘCIA

Niech Boże Narodzenie zagości w nas na co dzień PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

"Niech Boże Narodzenie zagości w nas na co dzień"

opis przedsięwzięcia

Grudzień  2013 - Styczeń 2014

Boże Narodzenie jest świętem przede wszystkim chrześcijańskim. Skłania ono nas do refleksji i zadumy. Wprowadza nas w niecodzienny nastrój, kiedy to wszystko i wszyscy wydają się lepsi i tak się zachowują. W tym okresie składamy sobie życzenia, dzielimy się opłatkiem, śpiewamy kolędy.

Wigilijny wieczór silnie zakorzenił się w polskiej tradycji. To święto na wskroś rodzinne i niepowtarzalne w swoim uroku.

Szkoła to jedna wielka rodzina, dlatego postanowiliśmy w tym roku okres Bożego Narodzenia przeżyć w sposób szczególny. W grudniu Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego oraz Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II zaplanował przeprowadzenie przedsięwzięcia pod hasłem:

 

           "Niech Boże Narodzenie zagości w nas na co dzień"

 

którego celem jest przybliżenie naszym uczniom i wychowankom tradycji bożonarodzeniowych w regionie i Europie.

   Podejmując to przedsięwzięcie nie chodzi nam o tradycyjne jasełka lub kolędowanie przy choince. Chcemy, by było ono niebanalne i pouczające. Zamierzamy połączyć w nim wiele treści z zakresu edukacji humanistycznej, regionalnej, przyrodniczej, informacyjnej i multimedialnej oraz wychowania przez sztukę. Różnorodność zaplanowanych zadań i stopień ich trudności umożliwi wszystkim uczniom, nawet tym, ze specjalnymi trudnościami edukacyjnymi, aktywny i pomyślny udział.

   Przedsięwzięcie realizowane będzie w trzech etapach kształcenia (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna). Obejmie ono przedszkola i szkoły naszego powiatu. Zadbamy, aby każdy uczestnik został doceniony i nagrodzony.

Realizowane zadania będą wymagały zarówno pracy indywidualnej jak i grupowej, co, jak zakładamy, przyczyni się do integracji dzieci i młodzieży z naszego powiatu.

 

         Cel przedsięwzięcia:

 

         -   Przybliżenie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych w regionie i Europie.

-          Propagowanie i promowanie idei tolerancji wobec ubóstwa, niepełnosprawności i różnic kulturowych.

-          Integracja uczniów z różnych środowisk, w tym niepełnosprawnych.

Odbiorcy:

-          uczniowie poszczególnych placówek (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) z terenu Powiatu Sokołowskiego, środowisko lokalne.

 

Koordynatorzy przedsięwzięcia :

          
-   Małgorzata Baranowska – Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

-   Beata Biernat – Zespół Szkól Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim

 

   Instytucje współpracujące:

 

-          Sokołowski Ośrodek Kultury

-          Miejska Biblioteka Publiczna im. I. K. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

-          ORPA w Sokołowie Podlaskim

-          Stowarzyszenie Historyczne Diecezji Drohiczyńskiej

-          Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

-          Sokołowskie Stowarzyszenie Młodzieży

-          Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim

-          Powiatowa Straż Pożarna w Sokołowie Podlaskim

Patronat nad przedsięwzięciem sprawuje

 

STAROSTA POWIATU SOKOŁOWSKIEGO

 

Sponsorzy:

 

STAROSTOWO POWIATOWE W SOKOŁOWSKIM

 

Sposoby prezentacji:

 

-          Festiwal Kolęd i Pastorałek. Kolędowe Serce Mazowsza

-          XII Jarmark Bożonarodzeniowy

-          wystawa prac uczniów biorących udział w projekcie

-          zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkół oraz instytucji współpracujących

Propozycje zagadnień do realizacji

 

Lp.

 

Propozycje zagadnień

Przedmiot

 

Uwagi

 

1.

 

Prezentacja i analiza tekstów literackich o tematyce świątecznej.

 

Tradycje bożonarodzeniowe w mojej rodzinie - różne formy wypowiedzi.

 

Nasze najpiękniejsze kolędy -cechy liryki.

 

Z czym kojarzy ci się Boże Narodzenie?

-          nazywanie uczuć .

 

Opis - Moja choinka.

Znaki świąteczne i ich wymowa; korzystanie ze słownika symboli i jęz. polskiego.

 

Znaczenie emocjonalne słowa ręcznie pisanego – spotkanie
z Panią Danutą Kalinowską- poetką regionalną

 

Składamy życzenia- redagowanie i pisanie odręczne życzeń.

 

Powiatowy konkurs literacki: ,,Boże Narodzenie w Poezji”

 

Język polski,

Biblioteka

Zajęcia świetlicowe,

Zajęcia w Bursie Międzyszkolnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie: styczeń 2014

2.

 

Poznajemy tradycje świąteczne w innych krajach – Rosja, Wielka Brytania i kraje Anglosaskie, Niemcy

 

Uczymy się kolędować w języku rosyjskim, niemieckim, angielskim

 

Układamy krótkie formy wypowiedzi - Moje święta.

 

Redagujemy życzenia bożonarodzeniowe w języku rosyjskim, niemieckim, angielskim

 

Poznajemy historię min. Dziadka Mroza, Św. Mikołaja

Język rosyjski

Język angielski

Język niemiecki

Zespół ,,Szaraband”

 

Podsumowaniem działań będzie wystawa prac uczniów dotycząca tradycji bożonarodzeniowych
w poszczególnych krajach.

 

3.

 

Tradycje, obrzędy, zwyczaje i ich różnorodność w regionie             i ich różnorodność w regionie i Europie.

 

Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe w mojej rodzinie – konkurs

 

,,Wigilia Bohaterom”- uczczenie pamięci poległych za wolność
i niepodległość Polski mieszkańców Powiatu Sokołowskiego poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na ich grobach
i pomnikach.

 

Historia, WOS

 

 

 

 

 

Rozstrzygniecie 18 XII 2013 r.

 

p. Jacek Odziemczyk XII 2013

 

4.

 

Liczymy kalorie na święta - odżywiamy się zdrowo!

 

Choinka sztuczna czy żywa...- ekologia świąteczne.

 

Zmiany stanu skupienia wody (stały, ciekły, gazowy).

 

Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę – spotkania
z przedstawicielem Nadleśnictwa Sokołów Podlaski.

 

,,O czym marzą zwierzęta w Wigilijną Noc” – konkurs plastyczny

Przedmioty przyrodnicze,
Zajęcia świetlicowe,

Godziny do dyspozycji wychowawcy klas

Spotkanie z dietetykiem

 

Plebiscyt przeprowadzony wśród dzieci i młodzieży

 

 

 

 

 

 

I 2014

 

5.

 

Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem tematyki świątecznej.

 

Układanie rebusów i łamigłówek matematycznych

 

Matematyka

 

Przedszkola, szkoły podstawowe

6.

Planowanie aktywnego sposobu spędzania świąt.

 

Rodzinne gry i zabawy- propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego z rodziną

 

Bezpieczeństwo podczas sportów zimowych.

Przerwa świąteczna i noworoczna poza szkołą – bawmy się
i odpoczywajmy bezpiecznie i rozważnie.

Bezpieczne powroty – Jak cało i zdrowo wrócić do szkoły?

 

Plusy i minusy świętowania - szkodliwość używek

Wychowanie fizyczne

Zdrowa i Bezpieczna Szkoła

 

 

 

 

 

 

 

Profilaktyka uzależnień,

 

 

 

 

 

Spotkanie z pracownikiem PSP i KPP w Sokołowie Podlaskim.

 

Wychowawcy klas

20.12.2013 r.

warsztaty prowadzone dla uczniów przez pracownika ORPA

 

 

7.

 

"Czerpię radość z tego, że mogę komuś pomóc"-działalność charytatywna.

 

Znaki świąteczne, religijne i ich wymowa.

 

Przygotowujemy montaż słowno- muzyczny - ,,Wieczór Wigilijny”.

 

Śpiewamy kolędy i pastorałki.(udział w Festiwalu Kolęd
i Pastorałek)

 

 

 

 

Odnajdźmy w sobie Świętego Mikołaja - co mogę zrobić dla siebie z okazji Świąt Bożego Mikołaja

Chcę być Świętym Mikołajem! – Dobre uczynki to moja specjalność! – w jaki sposób mogę obdarować najbliższych z okazji świąt?( dobre uczynki, zmian postępowania)

 

Debata przedstawicieli Samorządów Uczniowskich z terenu Powiatu Sokołowskiego - ,,Tolerancja wobec ubóstwa, niepełnosprawności i różnic kulturowych”

Organizujemy wigilię szkolną, klasową – ostatni dzień nauki
w szkole spędzamy z wychowawcą i gronem zaproszonych przyjaciół.

 

Religia

Działalność charytatywna

Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy

,,Szaraband”

 

ZSS p. Grzegorz i Aneta Nowotniak,

Renata Krasowska

Prowadzenie zbiórek pieniężnych, odzieży, żywności, zabawek, środków higieny osobistej oraz środków czystości

W ramach: Szlachetnej paczki, WOŚP, zbiórek prowadzonych przez Caritas oraz SSM

Odwiedziny w Domu Dziecka w Białowieży oraz pacjentów w ZOZ
w Sokołowie Podlaskim na oddziale dziecięcym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodne z zapisami
w Statucie Zespołu

 

8.

 

Wyszukiwanie informacji o świętach Bożego Narodzenia                 w internecie.

 

Wykonanie karty świątecznej dla nauczycieli

 

Pisanie ozdobną czcionką życzeń świątecznych.

 

Gry i zabawy komputerowe o tematyce świątecznej.

 

Informatyka

 

 

9.

 

Poznajemy dzieła sztuki o tematyce świątecznej.

 

Projektujemy kartę świąteczną.

 

Wykonujemy ozdobę choinkową.

 

Przygotowujemy upominki dla przyjaciół szkoły- pieczemy pierniczki i wykonujemy ,,Aniołki”

„Boże Narodzenie na Podlasiu – między Bugiem a Liwcem”-Sesja etnograficzna – Pani Maria Koc

 

Bierzemy udział w konkursach plastycznych, fotograficznych

 

Wiedza o kulturze,

Sztuka

 

 

Zajęcia praktyczne (kucharz, kelner)

zajęcia świetlicowe, lekcje biblioteczne

 

 

 

 

Bierzemy udział w XII Jarmarku Bożonarodzeniowym


 

BIP Zespół Szkół Nr 1
Fanpage

KALENDARZ SZKOLNY

                                                                                                             

Klub języka angielskiego

SPOSÓB NA TEATR

WFOŚiGW

WYCIECZKI

 

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.