RODZICE

NAUCZYCIELE

"Przez bajki w świat"

OSIĄGNIĘCIA

Regulamin biblioteki
Regulamin biblioteki PDF Drukuj
Wpisany przez biblioteka   


Regulamin biblioteki
w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego
w Sokołowie Podlaskim

I. Czytelnia

1) Prawo korzystania z czytelni
1)  Z czytelni Zespołu Szkół Nr 1 może korzystać każdy uczeń i słuchacz      szkoły dla dorosłych.
2) W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
3) Korzystający z czytelni obowiązany jest wpisać swoje imię i nazwisko do ,,zeszytu obecności w czytelni”.
2)  Korzystanie ze zbiorów
1) W czytelni można korzystać z prasy, księgozbioru podręcznego i innych zbiorów biblioteki.
2) Z prasy wolno korzystać tylko w czytelni.
3) Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism znajdujących się na półkach, do innych zbiorów za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.
4) Czytelnik ma obowiązek położenia czasopisma na ustalone miejsce.
5) W książkach ani czasopismach należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi i pozostawić porządek na stoliku.

 

II. Wypożyczalnia

1) Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
2) Od 15 czerwca obowiązuje zwrot wypożyczonych książek.
3) Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone i zagubione książki.
4) Czytelników obowiązuje zachowanie ciszy i porządku w wypożyczalni.
5) Czytelnik może wypożyczyć następującą ilość książek:
a) uczeń - 5 książek na miesiąc (3 lektury oraz 2 książki z literatury popularnonaukowej lub beletrystyki),
b) nauczyciel – w zależności od potrzeb
6) Okres wypożyczenia książek może być przedłużony po osobistym uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
7) Należy dbać o czystość wypożyczonych książek.
8) W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest odkupić taką samą lub inną po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

 BIP Zespół Szkół Nr 1
Fanpage

KALENDARZ SZKOLNY

                                                                                                             

Klub języka angielskiego

SPOSÓB NA TEATR

WFOŚiGW

WYCIECZKI

 

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.