RODZICE

NAUCZYCIELE

"Przez bajki w świat"

OSIĄGNIĘCIA

SZKOŁY
Spotkanie inaugurujące projekt "Wspólne horyzonty" PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 08 listopada 2013 14:46

Dnia 14 listopada 2013 r. o godz.1200 odbędzie się spotkanie inaugurujące projekt „Wspólne horyzonty”.

Spotkanie ma na celu nawiązanie współpracy między Szkolnym Zespołem Doradców Zawodowych Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim a doradcami, pedagogami i psychologami ze szkół gimnazjalnych z powiatu sokołowskiego.

Planowanie drogi kariery edukacyjnej i zawodowej oraz płynne przejście ze świata edukacji na rynek pracy jest dziś niezwykle ważnym elementem systemu edukacji.

W obecnych czasach nie ma niestety takiego zawodu czy profilu działalności, który gwarantowałby stałe zatrudnienie. Istotna staje się zatem umiejętność określania własnych predyspozycji i wyboru takiej ścieżki zawodowej, która byłaby zgodna z cechami psychofizycznymi jednostki i jej zainteresowaniami.

Projekt „Wspólne horyzonty” został zainicjowany, aby pomóc młodzieży z powiatu sokołowskiego w określaniu swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

 

Główne cele Projektu:

 1. Pomoc w planowaniu kariery zawodowej ucznia.
 2. Nabycie umiejętności określenia własnych predyspozycji i zainteresowań.
 3. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 4. Przekazanie informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów
  i zatrudnienia.
 5. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu.
 6. Współpraca z przedstawicielami szkół gimnazjalnych oraz pracodawcami.
 7. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

Szczegółowe cele Projektu:

 

Uczniowie:

 1. Wskazanie predyspozycji ucznia do dalszego kształcenia w danym zawodzie.
 2. Kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego kontynuowania nauki w szkołach programowo wyższych.
 3. Nabywanie umiejętności podejmowania decyzji zawodowych i edukacyjnych
  z uwzględnieniem stanu zdrowotnego.
 4. Kształtowanie umiejętności określania swoich celów życiowych.
 5. Uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach z wiedzą
  o sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy.
 6. Wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy.

Rodzice:

 1. Dostarczenie informacji o zawodach, aktualnych trendach na rynku pracy.
 2. Zapoznanie rodziców z problematyką wyboru zawodu i możliwościami dalszego kształcenia.
 3. Dostarczenie informacji o ścieżkach kariery, predyspozycjach oraz przeciwwskazaniach np. zdrowotnych.

Nauczyciele:

 1. Pomoc pedagogom, psychologom i doradcom zawodowym ze szkół gimnazjalnych powiatu sokołowskiego w zakresie konstruowania drogi kariery ucznia (szkoła średnia – zawód – praca)
 2. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów z zakresu problematyki wyboru zawodu
  i możliwości dalszego kształcenia w ramach lekcji przedmiotowych.
 3. Wypracowanie materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć z orientacji zawodowej na godzinach wychowawczych i spotkaniach z rodzicami.

Realizacja Projektu odbywać się będzie poprzez:

 1. Konsultacje grupowe
 2. Konsultacje indywidualne
 3. Współpracę z rodzicami
 4. Współpracę z Radą Pedagogiczną danej szkoły
 5. Współpracę z instytucjami pozaszkolnymi


 


BIP Zespół Szkół Nr 1
Fanpage

KALENDARZ SZKOLNY

                                                                                                             

Klub języka angielskiego

SPOSÓB NA TEATR

WFOŚiGW

WYCIECZKI

 

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.