Obywatel w sądzie – V edycja Drukuj
Wpisany przez W. Chybowski   

Od listopada 2013 r. rozpoczęła się już piąty raz w naszej szkole realizacja, cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów, programu profilaktyczno-edukacyjnego pt. „Obywatel w sądzie”. W realizacji tego projektu uczestniczyć będą wszyscy uczniowie klas maturalnych (LO, LP i T). Projekt ten, jak w latach poprzednich, zakłada osiągnięcie następujących celów:

  • Zapoznanie z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
  • Zapoznanie z zadaniami sądu rejonowego, jego funkcjonowaniem i rodzajami spraw, które można tam załatwić.
  • Poznanie stron – uczestników postępowania sądowego w procesie cywilnym i karnym.
  • Wspieranie rozwoju osobowości ucznia, jego aktywności społecznej.
  • Propagowanie zdrowego stylu życia – profilaktyka uzależnień.
  • Eliminowanie zachowań agresywnych oraz przemocy wśród młodzieży.
  • Przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez młodzież.

Autorem i osobą odpowiedzialną za realizację programu jest Włodzimierz Chybowski, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Osobami wspierającymi są panie Marta Stelmach i Iwona Góralczyk, realizujące w szkole Projekt Edukacyjny Młodzi-Świadomi-Aktywni, oraz wychowawcy klas maturalnych.

Program ten realizowany jest przede wszystkim w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie. Wycieczki organizowane są według ustalonego w porozumieniu z Przewodniczącym VII Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, harmonogramu. W każdej wycieczce uczestniczą uczniowie wyłącznie jednej klasy. Wszystkie wyjścia do sądu trwają ok. 2-3 godzin i połączone są z obserwowaniem przebiegu wybranej rozprawy oraz ze zwiedzaniem nowoczesnej siedziby wydziałów zamiejscowych Sądu Rejonowego w Węgrowie. Są to: VI Zamiejscowy Wydział Cywilny, VII Zamiejscowy Wydział Karny, VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich i IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych. Uczniowie mają okazję obejrzeć rozprawy w VII Wydziale Karnym w trzech obszarach tematycznych: kierowanie pojazdu pod wpływem alkoholu, posiadanie i handel narkotykami, oszustwa oraz pobicia. Są to sprawy, w których młodzi ludzie mogą być najczęściej ewentualnymi sprawcami.