Wolontariusze w akcji Drukuj
Wolontariat
Wpisany przez Administrator   

Wieloletnia działalność naszych wolontariuszy i artystów została uhonorowana podziękowaniem złożonym pani Małgorzacie Baranowskiej - dyrektor Zespołu Szkół Nr 1.

Zwyczajem lat ubiegłych, wolontariusze z naszej szkoły obsługiwali XI edycję Integracyjnych Spotkań Muzyczno – Tanecznecznych. Organizatorem imprezy był Środowiskowy Dom Samopomocy z Sokołowa Podlaskiego oraz Stowarzyszenie „Być i żyć“.

Koncert Integracyjny odbył się 16 września 2015 roku w Sokołowskim Ośrodku Kultury. Tegoroczna impreza zgromadziła 20 placówek osób niepełnosprawnych, które zaprezentowały występy wokalne, układy taneczne oraz krótkie inscenizacje teatralne.

W spotkaniu wzięło udział wielu znamienitych gości m.in. biskup drohiczyński, władze powiatu i miasta oraz dyrektorzy placówek oświatowych.

Nasi uczniowie z klas: IA, IB, IIB, IIIK, IIH, IIIE, IVE pod opieką pani Mileny Nowaszewskiej, pani Agnieszki Bocian i pana Jerzego Bujalskiego, pełnili rolę wolontariuszy podczas tego przedsięwzięcia. Ich zadaniem było udzielanie stosownych informacji gościom, opieka nad grupami osób niepełnosprawnych i pomoc przy poczęstunku. Spotkanie ubogacił koncert naszego zespołu Szaraband pod opieką p. Bogusława Kwiatkowskiego oraz szkolna grupa teatralna Sposób na teatr pod opieką p. Agnieszki Pachołowskiej.

Zakończeniem spotkania była wspólna zabawa plenerowa.

Opracowała: M. Nowaszewska

Galeria