Akcja krwiodawstwa - 20 maja 2014 Drukuj
Wpisany przez M. Bogaj   

W dniu 20 maja 2014 roku w Zespole Szkół Nr 1 przeprowadzono kolejną już akcję honorowego oddania krwi przez uczniów Zespołu Szkół Nr 1, I Liceum Ogólnokształcącego oraz honorowych dawców krwi z rejonu miasta. Akcja została przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Warszawy.

Ogółem zgłosiło się 49 osób, krew oddały 44 osoby, pobrano 19,8 litra krwi. Z Zespołu Szkół Nr 1 krew oddały 32 osoby, z I LO - 9 osób i z rejonu miasta 3 osoby.

Składamy wyrazy uznania i szacunku WSZYSTKIM HONOROWYM DAWCOM KRWI, a także wszystkim osobom, które wyraziły gotowość oddania krwi, ale z przyczyn obiektywnych nie mogły aktywnie uczestniczyć w akcji.

Wszystkich uczniów mogących oddać krew, zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych akcjach krwiodawstwa.