Klub Miłośników Języka Angielskiego

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do dołączenia do grupy wielbicieli języka angielskiego i wstąpienia do KLUBU MIŁOŚNIKÓW tego języka.

W tym roku szkolnym mamy dla Was nowe zadania!

Co tydzień na stronie naszego klubu będą się pojawiały informacje dotyczące kultury krajów anglojęzycznych (zakładka KULTURA) oraz struktur leksykalno-gramatycznych (zakładka GRAMATYKA) występujących w języku angielskim. Waszym zadaniem będzie udzielenie w ciągu tygodnia drogą mailową odpowiedzi na pytania, które będą się pojawiały.

Adres mailowy zostanie wkrótce podany.

Znajomość zagadnień, które pojawią się na stronie internetowej będziecie mieć okazję sprawdzić biorąc udział w konkursach językowych i wygrać cenne nagrody.

Dołączając do KLUBU JĘZYKA ANGIELSKIEGO poszerzasz swoją wiedzę, pracując w dogodnym dla siebie czasie i tempie, a zdobyta wiedza będzie pomocna w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego.

CHĘTNI UCZNIOWIE PROSZENI SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ DO PANI IWONY JAKUBOWSKIEJ I MAGDALENY LINCZEWSKIEJ.

PRZYKLADOWE ZAGADNIENIA NA ZAKŁADKĘ Z GRAMATYKĄ:
• Przetłumacz zdania na język polski i napisz, kiedy używamy wytłuszczonej konstrukcji.
It must have been love at first sight.
She can’t have gone to Paris because she’s still in Warsaw.
You shouldn’t have done this.

• Co znaczą wytłuszczone czasowniki złożone.
Martin: Mick is selling Madonna’s autograph for $20. Should I buy it?
Pilar: If I were you, I’d snap it up. It could be very valuable in the future.
We never skimp on healthy food.

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA NA ZAKŁADKĘ Z KULTURĄ:
- What’s St. Patrick’s Day?
- What’s Mount Rushmore?
- What’s the Labour Party?

Przygotowały: M.Linczewska, I.Jakubowska