RODZICE

NAUCZYCIELE

"Przez bajki w świat"

OSIĄGNIĘCIA

Zajęcia pozalekcyjne z ekonomii PDF Drukuj
Wpisany przez I. Malinowska   

PROGRAM ZAJĘĆ

CELE:

- zajęcia pozalekcyjne z zakresu ekonomii mają podnieść atrakcyjność kształcenia zawodowego uczniów,

- przedstawienie praktycznego aspektu ekonomii w wybranych zagadnieniach gospodarczych,

- rozwijanie zdolności analizowania, wnioskowania,

- zachęcanie do samokształcenia.

ZADANIA:

- wybór i opracowywanie pojęć i terminów ekonomicznych,

- tworzenie sytuacji wyzwalających w uczniach dociekliwość, samodzielność i inicjatywę,

- tworzenie uczniom warunków do stosowania wiedzy w praktyce.

TREŚCI:

- polityka personalna przedsiębiorstwa,

- zatrudnianie pracowników,

- kierowanie zespołem pracowników,

- płace pracowników,

- planowanie kariery zawodowej.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Z ZAKRESU EKONOMII

w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim”

 

  1. Pojęcie i zakres polityki kadrowej

2-3     Planowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie

4-5   Zasady doboru pracowników

6-8     Rekrutacja pracowników i dokumentacja aplikacyjna

9-10   Klasyfikacja pracowników

11-13 Nawiązanie stosunku pracy

14-15 Planowanie kariery zawodowej

16-17 Motywowanie pracowników

18       BHP- obowiązki pracownika i pracodawcy

19-21 Rozwiązywanie umów o pracę

22-23 Style kierowania

24-25 Stan i struktura zatrudnienia

26-27 Fluktuacja kadr

28-29 Wydajność i pracochłonność pracy

30       Funkcje płacy

31-33 Systemy płac

34-35 Wynagrodzenie ze stosunku pracy

36-37 Planowanie wynagrodzeń

38-40 Lista płac, karta zarobkowa i karta wynagrodzeń

41-42 Opodatkowanie wynagrodzeń osób fizycznych

43-45,6 Sporządzanie dokumentacji z zakresu wynagrodzeń.

EWALUACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

 

           Zajęcia pozalekcyjne z zakresu ekonomii skierowane zostały do młodzieży technikum logistycznego w celu:

  1. 1. podniesienia atrakcyjności kształcenia zawodowego,
  2. 2. szerszego przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  3. 3. przedstawienia praktycznego wykorzystania wybranych zagadnień z zakresu ekonomii w codziennym życiu,
  4. 4. rozwijanie w uczniach zdolności analizowania, wnioskowania i samokształcenia
  5. 5.zachęcania uczniów do dalszego kontynuowania nauki na studiach wyższych,
  6. 6.umożliwienia młodzieży zastosowania przyswojonej wiedzy teoretycznej w zadaniach praktycznych.
 

BIP Zespół Szkół Nr 1
Fanpage

KALENDARZ SZKOLNY

                                                                                                             

Klub języka angielskiego

SPOSÓB NA TEATR

WFOŚiGW

WYCIECZKI

 

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.