RODZICE

NAUCZYCIELE

"Przez bajki w świat"

OSIĄGNIĘCIA

Zajęcia pozalekcyjne „Kultura języka i literatura - wyznacznikiem człowieczeństwa” PDF Drukuj
Wpisany przez M. Nowaszewska   

Ewaluacja zajęć pozalekcyjnych „Kultura języka i literatura - wyznacznikiem człowieczeństwa” z zakresu komunikacji w języku ojczystym (część XVII zamówienia ) w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem zajęć było wykształcenie i doskonalenie umiejętności związanych z aktem komunikacji (zarówno na poziomie nadawczym jak i odbiorczym), zainteresowanie literaturą oraz przygotowanie młodego człowieka do świadomego uczestnictwa w kulturze.

Na początku zajęć przeprowadzono ankietę wstępną badającą stan wiedzy i umiejętności uczniów. W czasie trwania zajęć, po każdej 10 lekcji przeprowadzano ewaluację na podstawie rozmów i ankiet, wspólnie ją omawiano i zapisywano wnioski. Na koniec uczniowie wypełniali 2 ankiety: „ Czytam, więc rozumiem – umiem to piszę” ( dotyczącą zagadnień literackich) i „ Językowy savoir vivre, czyli jak używać języka stosownie do sytuacji”( dotyczącą zagadnień językowych).

Ocena przydatności i skuteczności przeprowadzonych zajęć w odniesieniu do założonych celów.

Uczniowie podczas zajęć:

- doskonalili umiejętności pracy z tekstem popularno – naukowym i publicystycznym

Efekty:

 • potrafią odczytywać i rozumieć sens tekstu i pytań
 • potrafią realizować pytania otwarte i zamknięte podczas pracy z tekstem
 • rozpoznają cechy stylu, w jakim został napisany tekst
 • rozpoznają środki artystycznego wyrazu i ich funkcje w utworze

- doskonalili umiejętności tworzenia własnego tekstu w związku z tekstem literackim

Efekty:

 • piszą teksty spójne wewnętrznie, przejrzyste i logiczne
 • potrafią tworzyć spójną kompozycję wypowiedzi, która jest funkcjonalna wobec tematu
 • znają zasady stylu wypowiedzi
 • operują odpowiednim słownictwem podczas wypowiedzi pisemnej
 • znają poprawność zapisu w warstwie ortograficznej i interpunkcyjnej

- doskonalili umiejętności wypowiedzi ustnej

Efekty:

 • sprawnie posługują się polszczyzną mówioną dopasowaną do sytuacji komunikacyjnej
 • potrafią formułować precyzyjnie odpowiedzi
 • potrafią wygłaszać wystąpienia przygotowujące do prezentacji stanowiącej część ustną egzaminu maturalnego
 

BIP Zespół Szkół Nr 1
Fanpage

KALENDARZ SZKOLNY

                                                                                                             

Klub języka angielskiego

SPOSÓB NA TEATR

WFOŚiGW

WYCIECZKI

 

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.