RODZICE

NAUCZYCIELE

"Przez bajki w świat"

OSIĄGNIĘCIA

W zgodzie z naturą – program Edukacji Ekologicznej w szkołach Powiatu Sokołowskiego PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

         


W roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego wraz z Zespołem Szkół Specjalnych realizuje zadania z zakresu edukacji ekologicznej w ramach projektu „W zgodzie z naturą – program Edukacji Ekologicznej w szkołach Powiatu Sokołowskiego”.

Celem głównym projektu jest kształtowanie postawy proekologicznej przez dokonywanie zmian w aktywności poznawczej, emocjonalnej i praktycznej ucznia oraz stosowanie w praktyce codziennego życia zasad ochrony środowiska.

Realizacja celu głównego przyczyni się również do realizacji następujących celów szczegółowych:

 1. Poszerzanie świadomości ekologicznej społeczności uczniowskiej i lokalnej w szczególności dotyczącej segregacji odpadów, recyklingu i odnawialnych źródłach energii (uwzględnieniem zagadnień z zakresu ekologii, biologii, geografii, chemii, przyrody, funkcjonowania w środowisku, przysposobienia do pracy i ekonomii);
 2. Zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na obecny stan środowiska naturalnego naszego powiatu i uświadomienie zagrożeń związanych z niewłaściwym gospodarowaniem odpadami rolnymi i komunalnymi;
 3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego swojej okolicy;
 4. Przekonanie o odpowiedzialności indywidualnej i społecznej za stan i kształt środowiska naturalnego naszego powiatu;
 5. Rozbudzanie zainteresowań problematyką ochrony środowiska w swoim najbliższym otoczeniu;
 6. Kształtowanie postaw proekologicznych: pobudzanie do aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska,
 • uświadomienie konieczności rozsądnego gospodarowania zasobami przyrody,
 • pobudzanie krytycznego spojrzenia na własne postawy wobec środowiska,
 • uświadomienie uczniom ich wpływu na kształtowanie prośrodowiskowych postaw swoich rodzin,
 • uświadomienie uniwersalności praw przyrody.
      7. Poznanie metodologii badań:
 • wykształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania informacji z różnych źródeł,
 • wykształcenie umiejętności selekcji i analizy danych, opracowania wyników badań,
 • wykształcenie umiejętności prezentowania wyników badań przy wykorzystaniu różnych technik.

      8. Wykształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania informacji z różnych źródeł, wykształcenie umiejętności selekcji i analizy danych, opracowania wyników badań, wykształcenie umiejętności prezentowania wyników badań przy wykorzystaniu różnych technik.

      9. Porównanie wpływów na środowisko działania elektrowni solarnej i klasycznej.

Zakupione w ramach projektu „W zgodzie z naturą”, dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl, stacja pogody oraz wyposażenie pracowni edukacji ekologicznej umożliwi zorganizowanie atrakcyjnych i efektywnych zajęć dydaktycznych dla młodzieży, co przyczyni się do wzrostu zainteresowania tematyką ekologiczną i znacząco wpłynie na codzienne postawy służące ochronie środowiska w miejscu zamieszkania uczniów.

Galeria

 

 

BIP Zespół Szkół Nr 1
Fanpage

KALENDARZ SZKOLNY

                                                                                                             

Klub języka angielskiego

SPOSÓB NA TEATR

WFOŚiGW

WYCIECZKI

 

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.