RODZICE

NAUCZYCIELE

"Przez bajki w świat"

OSIĄGNIĘCIA

Obywatel w sądzie
Obywatel w sądzie – VI edycja PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

28 października 2014 r. rozpoczęła się już po raz szósty w naszej szkole realizacja, cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów, programu profilaktyczno-edukacyjnego pt. „Obywatel w sądzie”. W realizacji tego projektu uczestniczyć będą wszyscy uczniowie klas maturalnych Technikum nr 1 (IVf, IVh, IVi, IVj). Do udziału w Projekcie zapraszani będą również uczniowie klas pierwszych, realizujący program z wiedzy o społeczeństwie.

Projekt ten, jak w latach poprzednich, zakłada osiągnięcie następujących celów:

 • zapoznanie z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
 • zapoznanie z zadaniami sądu rejonowego, jego funkcjonowaniem i rodzajami spraw, które można tam załatwić.
 • poznanie stron – uczestników postępowania sądowego w procesie cywilnym i karnym.wspieranie rozwoju osobowości ucznia, jego aktywności społecznej.
 • propagowanie zdrowego stylu życia – profilaktyka uzależnień.eliminowanie zachowań agresywnych oraz przemocy wśród młodzieży.
 • przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez młodzież.

Autorem i osobą odpowiedzialną za realizację programu jest Włodzimierz Chybowski, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Osobami wspierającymi są pozostali nauczyciele wiedzy o społeczeństwie oraz wychowawcy klas maturalnych.

Projekt ten realizowany jest przede wszystkim w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie. Wycieczki organizowane są według ustalonego w porozumieniu z Przewodniczącym VII Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, harmonogramu. W każdej wycieczce uczestniczą uczniowie wyłącznie jednej klasy. Wszystkie wyjścia do sądu trwają ok. 2-3 godzin i połączone są z obserwowaniem przebiegu wybranej rozprawy oraz ze zwiedzaniem nowoczesnej siedziby wydziałów zamiejscowych Sądu Rejonowego w Węgrowie. Są to: VI Zamiejscowy Wydział Cywilny, VII Zamiejscowy Wydział Karny, VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich i IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych. Uczniowie mają okazję obejrzeć rozprawy w VII Wydziale Karnym w trzech obszarach tematycznych: kierowanie pojazdu pod wpływem alkoholu, spowodowanie wypadku drogowego, posiadanie i handel narkotykami, oszustwa oraz pobicia. Są to sprawy, w których najczęściej mogą być ewentualnymi sprawcami młodzi ludzie.

                                                                                          

Przygotował: Włodzimierz Chybowski

 
Obywatel w sądzie – V edycja PDF Drukuj
Wpisany przez W. Chybowski   

Od listopada 2013 r. rozpoczęła się już piąty raz w naszej szkole realizacja, cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów, programu profilaktyczno-edukacyjnego pt. „Obywatel w sądzie”. W realizacji tego projektu uczestniczyć będą wszyscy uczniowie klas maturalnych (LO, LP i T). Projekt ten, jak w latach poprzednich, zakłada osiągnięcie następujących celów:

 • Zapoznanie z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
 • Zapoznanie z zadaniami sądu rejonowego, jego funkcjonowaniem i rodzajami spraw, które można tam załatwić.
 • Poznanie stron – uczestników postępowania sądowego w procesie cywilnym i karnym.
 • Wspieranie rozwoju osobowości ucznia, jego aktywności społecznej.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia – profilaktyka uzależnień.
 • Eliminowanie zachowań agresywnych oraz przemocy wśród młodzieży.
 • Przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez młodzież.

Autorem i osobą odpowiedzialną za realizację programu jest Włodzimierz Chybowski, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Osobami wspierającymi są panie Marta Stelmach i Iwona Góralczyk, realizujące w szkole Projekt Edukacyjny Młodzi-Świadomi-Aktywni, oraz wychowawcy klas maturalnych.

Program ten realizowany jest przede wszystkim w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie. Wycieczki organizowane są według ustalonego w porozumieniu z Przewodniczącym VII Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, harmonogramu. W każdej wycieczce uczestniczą uczniowie wyłącznie jednej klasy. Wszystkie wyjścia do sądu trwają ok. 2-3 godzin i połączone są z obserwowaniem przebiegu wybranej rozprawy oraz ze zwiedzaniem nowoczesnej siedziby wydziałów zamiejscowych Sądu Rejonowego w Węgrowie. Są to: VI Zamiejscowy Wydział Cywilny, VII Zamiejscowy Wydział Karny, VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich i IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych. Uczniowie mają okazję obejrzeć rozprawy w VII Wydziale Karnym w trzech obszarach tematycznych: kierowanie pojazdu pod wpływem alkoholu, posiadanie i handel narkotykami, oszustwa oraz pobicia. Są to sprawy, w których młodzi ludzie mogą być najczęściej ewentualnymi sprawcami.

 


BIP Zespół Szkół Nr 1
Fanpage

KALENDARZ SZKOLNY

                                                                                                             

Klub języka angielskiego

SPOSÓB NA TEATR

WFOŚiGW

WYCIECZKI

 

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.