RODZICE

NAUCZYCIELE

"Przez bajki w świat"

OSIĄGNIĘCIA

Projekt logistyk
Projekt "Logistyk - zawód przyszłości" PDF Drukuj
Wpisany przez J.Podgórska   
         Zakończyła się realizacja projektu „Logistyk – zawód przyszłości” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projektodawcą projektu był Powiat Sokołowski, ostatecznymi beneficjentami natomiast uczniowie klas technikum, kształcący się w zawodzie technik logistyk oraz nauczyciele ZS Nr 1 uczący przedmiotów zawodowych logistycznych i pracodawcy z terenu powiatu sokołowskiego, u których uczniowie, kształcący się w zawodzie technik logistyk, odbywają praktyki zawodowe.

Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w powiecie sokołowskim oraz:

  • modernizacja oferty kształcenia i dostosowania jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy
  • wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia,
  • współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z innymi instytucjami, służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów, jako przyszłych absolwentów i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

 

REZULTATY DZIAŁAŃ PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU

– „LOGISTYK – ZAWÓD PRZYSZŁOSCI”

 

  1. Zakup podręczników i wydawnictw dydaktycznychprzedmiotów zawodowych: Uczniowie trzech klas logistycznych wyposażeni zostali w komplet podręczników niezbędnych do nauki zawodu. Podręczniki po zakończeniu projektu, stanowią własność szkoły i będą przekazywane kolejnym klasom technikum logistycznego, w kolejnych latach nauki. W niezbędne podręczniki i wydawnictwa dydaktyczne poszerzające zakres wiedzy z przedmiotów zawodowych wyposażona została także biblioteka szkolna.
  2. Opracowanie i stworzenie nowoczesnych narzędzi nauczania zawodu logistyka: W ramach projektu opracowane zostały i stworzone nowoczesne narzędzia nauczania zawodu logistyk pt.: "Nowe zastosowania logistyki – przykłady i studia przypadków" z płytą CD.
  3. Zakup wyposażenia i specjalistycznego oprogramowania laboratorium logistycznegomagazynowego: Ze środków uzyskanych w ramach projektu utworzono nowoczesne laboratorium logistyczno-magazynowe. Szkolne laboratorium logistyczno-magazynowe wyposażone zostało w nowoczesny pakiet edukacyjny na bazie informatycznego systemu obsługi MaGS1, z wykorzystaniem kodów kreskowych GS1 oraz radiowych terminali przenośnych, z zachowaniem współpracy z systemem informatycznym ERP.

Modelowy magazyn usytuowany w laboratorium wraz z niezbędnym wyposażeniem sprzętowym i informatycznym został zaprojektowany w Instytucie Logistyki i Magazynowania.

W skład pakietu wchodzi:

- model magazynu,

- informatyczne urządzenia automatycznej identyfikacji towarów,

- jednostki logistyczne oznakowane w globalnym systemie identyfikacji GS1,

- autorski system informatyczny WMS MaGS1,

- instrukcja przepływu materiałów przez laboratoryjny magazyn (podręcznik dla nauczyciela),

- podręczniki dla uczniów,

Laboratorium zawodowe zostało także wyposażone w system klasy ERP – Graffiti.ERP, który jest informatycznym rozwiązaniem wspomagania zarządzaniem współczesnym przedsiębiorstwem autorstwa firmy PC Guard S.A.

Uczeń kształcony w zawodzie technik logistyk w tym laboratorium ma możliwość praktycznego zapoznania się z nowocześnie przeprowadzanymi procesami magazynowania materiałów, w oparciu o system informatyczny klasy ERP i WMS wspomagany technikami ADC, w zakresie przyjęcia, składowania, kompletacji i wydania pozycji materiałowych z wykorzystaniem urządzeń do automatycznej identyfikacji.


        4.Organizacja wizyt studyjnych uczestników projektu u partnera projektu – w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu:

Zorganizowano 4 (3-dniowe) wizyty studyjne uczestników do partnera projektu. Podczas wizyty w WSL dokonano prezentacji uczelni, przedstawiając młodzieży informację, na jakich kierunkach i w jakich specjalnościach można kształcić się w WSL, w jakich firmach i przedsiębiorstwach studenci odbywają praktyki.

Uczniowie wysłuchali także wykładów o tematyce logistycznej. Zapoznali się z nowościami wydawniczymi ILiM oraz poznali źródła, z których mogą czerpać dodatkową wiedzę logistyczną. Również interesującą była wizyta w Laboratorium RFID, gdzie przyszłym logistykom przybliżone zostały zasady identyfikacji towarów za pomocą fal radiowych w procesie ich dystrybucji. W ramach tych wizyt uczniowie mieli okazję zapoznać się z zachodzącymi procesami logistycznymi w rzeczywistych warunkach, co ułatwiły im wizyty w przedsiębiorstwach: Kampanii Piwowarskiej „Lech”, centrali firmy kurierskiej DPD oraz rejs promem Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.

 

Partnerem w realizacji projektu była Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu – pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna. Założona w 2001 roku przez Instytut Logistyki i Magazynowania. WSL jest jedyną szkołą wyższą, która w kompleksowy sposób przygotowuje przyszłych logistyków i menedżerów. Wysoki poziom edukacji w WSL, to zasługa kadry dydaktycznej o najlepszych kwalifikacjach, a także nowatorskiego programu studiów, rozwijającego się zgodnie z potrzebami rynku.

 


BIP Zespół Szkół Nr 1
Fanpage

KALENDARZ SZKOLNY

                                                                                                             

Klub języka angielskiego

SPOSÓB NA TEATR

WFOŚiGW

WYCIECZKI

 

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.