RODZICE

NAUCZYCIELE

"Przez bajki w świat"

OSIĄGNIĘCIA

Technik logistyk
TECHNIK LOGISTYK PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

 Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka.

Zadaniem technika logistyka jest zorganizowanie procesu zaopatrzenia, magazynowania, produkcji, transportu, dystrybucji w różnych przedsiębiorstwach.

Przedmioty zawodowe w szkolnym planie nauczania dla zawodu technik logistyk:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

- Funkcjonowanie przedsiębiorstwa logistycznego

- Pracownia magazynowa

- Logistyka w procesach produkcji i dystrybucji

- Pracownia planowania produkcji i dystrybucji

- Zarządzanie zapasami

- Pracownia transportowo-spedycyjna

- Procesy transportowe w logistyce

- Pracownia obsługi jednostek zewnętrznych

- Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

- Pracownia przepływu zasobów i informacji

- język angielski zawodowy

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, matematyka.

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo.

Warunkiem uzyskania tytułu technik logistyk jest zdobycie trzech kwalifikacji zawodowych:

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

W trakcie nauki uczniowie odbywają czterotygodniową praktykę zawodową w przedsiębiorstwach handlowych, przemysłowych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;

2) zarządzania zapasami;

3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;

4) zarządzania gospodarką odpadami;

5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

Po ukończeniu kształcenia w technikum absolwent może podwyższać swoje kwalifikacje poprzez kontynuowanie nauki w szkołach wyższych na takich kierunkach, jak: logistyka, transport.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych, centrach logistycznych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. Może pracować w portach, na lotniskach, w dużych magazynach, w zakładach komunikacyjnych.

Logistyk to specjalista potrzebny w każdej firmie. Od fabryki po zakład komunikacji miejskiej.

Przykładowe stanowiska pracy dla logistyków to:

- specjalista ds. zaopatrzenia,

- specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu,

- specjalista ds. planowania zakupów,

- specjalista ds. handlu elektronicznego (e-commerce),

- specjalista ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,

- specjalista ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,

- specjalista ds. gospodarki odpadami,

- specjalista ds. planowania produkcji i zapasów,

- specjalista ds. gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań,

- specjalista ds. transportu wewnętrznego,

- specjalista ds. konstruowania rozkładów jazdy. 


BIP Zespół Szkół Nr 1
Fanpage

KALENDARZ SZKOLNY

                                                                                                             

Klub języka angielskiego

SPOSÓB NA TEATR

WFOŚiGW

WYCIECZKI

 

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.