RODZICE

NAUCZYCIELE

"Przez bajki w świat"

OSIĄGNIĘCIA

Technik hotelarstwa
TECHNIK HOTELARSTWA PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

Hotelarz:

- planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie,

- ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich oraz sposób ich świadczenia,

- obsługuje i organizuje przyjęcia, konferencje, kongresy, targi, zjazdy, bankiety,

- kompleksowo obsługuje gości hotelowych oraz organizuje usługi turystyczne, rekreacyjno-sportowe i gastronomiczne,

- organizuje bazę noclegową,

- ewidencjonuje i rozlicza gości, prowadzi korespondencję,

- nadzoruje utrzymanie porządku i czystości w hotelu,

- biegle posługuje się językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego.

 

  • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

- organizacja pracy w hotelarstwie,

- działalność recepcji,

- usługi żywieniowe w hotelarstwie,

- marketing usług hotelarskich,

- podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego,

- język obcy zawodowy – język angielski zawodowy,

- zajęcia praktyczne,

 

  • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

- techniki pracy w hotelarstwie,

- obsługa konsumenta,

- obsługa informatyczna w hotelarstwie,

- praktyki zawodowe.

 

  • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- geografia,

- język angielski.

 

  • Wymagane języki obce:

- język angielski,

- język rosyjski.

 

Podczas kształcenia uczeń ma możliwość uzyskania następujących kwalifikacji:

 

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji,

 

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

 

Przez cały cykl kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych, odbywająccych się w specjalnie do tego celu przygotowanych oraz profesjonalnie wyposażonych szkolnych pracowniach hotelarskich i gastronomicznych.

 

Dwa razy w cyklu kształcenia (w klasie drugiej i trzeciej) uczniowie odbywają trwającą miesiąc czasu, programową praktykę zawodową.

Uczniowie mogą odbywać praktykę w wybranych przez siebie obiektach hotelarskich lub wskazanych przez szkołę zakładach branży turystyczno-gastronomiczno-hotelarskiej, znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego oraz całego kraju (między innymi w wielu renomowanych hotelach warszawskich).

 

Absolwenci kierunku technik hotelarstwa posiadają odpowiednią wiedzę
i umiejętności, które pozwalają podjąć pracę nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej. Stały wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, agroturystyczne, organizację czasu wolnego i podróży, sprawia, że znacznie wzrasta wśród przedsiębiorców i pracodawców również zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników tej branży turystyczno-hotelarskiej.

Zapewnia to absolwentom naszej szkoły znalezienie oraz podjęcie ciekawej i dobrze płatnej pracy, odpowiadającej ich kwalifikacjom i zainteresowaniom.

 

Możliwość zatrudnienia stwarzają absolwentom następujące obiekty:

- hotele,

- pensjonaty,

- ośrodki wypoczynkowe,

- zakłady uzdrowiskowe,

- obiekty SPA & Wellness,

- schroniska,

- zajazdy,

- biura podróży oraz punkty informacji turystycznej,

- baza ruchoma: promowa, noclegowa, kolejowa, lotnicza.

Dzięki zdobytej wiedzy ekonomicznej i orientacji w branży turystyczno-hotelarskiej nasi absolwenci przygotowani są również do prowadzenia własnej działalnosci gospodarczej w zakresie świadczenia usług hotelarskich i agroturystycznych, natomiast uzyskane kwalifikacje oraz umiejętności praktyczne umożliwiają naszym absolwentom podjęcie pracy przy obsłudze konferencji, kongresów, targów, zjazdów oraz bankietów.

Ukończenie kierunku: technik hotelarstwa w Zespole Szkół Nr 1 umożliwia absolwentom podjęcie studiów na wybranym przez siebie kierunku, związanym z branżą turystyczno-hotelarską, na wielu renomowanych uczelniach w Polsce.

 

 

 

 


BIP Zespół Szkół Nr 1
Fanpage

KALENDARZ SZKOLNY

                                                                                                             

Klub języka angielskiego

SPOSÓB NA TEATR

WFOŚiGW

WYCIECZKI

 

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.