RODZICE

NAUCZYCIELE

"Przez bajki w świat"

OSIĄGNIĘCIA

SzOK jest Ok!
Kolejna wycieczka uczniów ZS Nr 1 w ramach projektu „SzOK jest OK.!” PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

W poniedziałek 27 kwietnia br. uczniowie klas Ia, IIa i IIb Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego uczestniczyli w kolejnej już wycieczce zorganizowanej w ramach projektu „SzOK jest OK.!” Tym razem młodzież zapoznała się z bazą dydaktyczną kolejnych dwóch wyższych uczelni: Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Uczestniczyła w wykładach i zajęciach otwartych.

Uczniowie klasy policyjno-strażackiej z ciekawością oglądali sprzęt pożarniczy oraz wyposażenie JRG, zadawali mnóstwo pytań dotyczących rekrutacji do SWGP i pracy w zawodzie strażaka.

SGSP jest państwową uczelnią techniczną, mającą pełne prawa akademickie oraz jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, podległą Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej. Uczelnia prowadzi studia inżynierskie magisterskie w systemie dziennym oraz zaocznym. W systemie dziennym w SGSP studiują studenci mundurowi (podchorążowie) oraz studenci cywilni. Podchorążowie przez cały okres studiów są skoszarowani na terenie uczelni. W ramach praktyk zawodowych pełnią oni służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (JRG SGSP), która zabezpiecza operacyjnie teren warszawskiego Żoliborza, a także w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP miasta stołecznego Warszawa i Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Otwocku.

W AWF czekała na nas miła niespodzianka, oprócz zwiedzania obiektów sportowych, mogli oni zobaczyć jak wygląda trening dwukrotnego mistrza olimpijskiego w pchnięciu kulą Tomasza Majewskiego.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie działalność dydaktyczną rozpoczęła się w 1929 jako Centralny Instytut Wychowania Fizycznego. Pierwsza zmiana nazwy uczelni nastąpiła po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego w 1935, na wniosek pracowników i Rady Naukowej Wychowania Fizycznego. Od tej pory uczelnia nosiła nazwę: Centralny Instytut Wychowania Fizycznego im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. 2 września 1938 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 sierpnia 1938 roku o Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Na mocy tej ustawy dotychczasowy Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Warszawie został przekształcony w wojskową szkołę akademicką pod nazwą „Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie”. Zwierzchni nadzór nad działalnością akademii sprawowało Ministerstwo Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z wyjątkiem spraw dotyczących tylko wojska, w których Minister Spraw Wojskowych wydawał zarządzenia samodzielnie. 26 maja 1939 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 28 kwietnia 1939 roku w sprawie przyznania Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie prawa nadawania stopnia magistra wychowania fizycznego. W czasie II wojny światowej na terenie AWF znajdowały się koszary Luftwaffe. Laboratoria, biblioteki i urządzenia sportowe zostały zlikwidowane. Odbudowa uczelni po wojnie była bardzo szybka. Zajęcia dla 108 studentów rozpoczęły się 2 grudnia 1946. Dekret Rady Ministrów z 27 lipca 1949 przekształcił szkołę w uczelnię cywilną pod nazwą Akademia Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego. Na czele uczelni stanął rektor. Powołano Wydział Wychowania Fizycznego. Nadzór nad AWF zaczął pełnić przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej. W tym samym roku, dzięki inicjatywie studentów i pracowników powołano uczelniany klub sportowy AZS-AWF Warszawa istniejący do chwili obecnej. W 1959 r. uczelnia otrzymała, jako pierwsza w kraju, prawo nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk o kulturze fizycznej. W dniu 8 czerwca 1990 Sejm przywrócił uczelni nazwę Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Wycieczka zakończyła się pysznym obiadem serwowanym w restauracji na terenie campusu AWF.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał   Ludzki w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym ACZE.
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

 
SzOK jest OK! PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

W ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych „SzOK jest OK!” 17 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00 w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ul. Skłodowskiej-Curie 24, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji do WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI w Szczytnie oraz SZKOŁY GÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ w Warszawie. Na spotkaniu uzyskano informacje o zasadach naboru do pracy i służby w Policji.

Spotkanie prowadził :

-technik zespołu kadr i szkolenia mgr Piotr Sikorski

-starszy technik kadr i szkolenia instruktor sportu mgr Piotr Adamczuk.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym ACZE.

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Galeria

 
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA KLAS MATURALNYCH ORAZ PRZEDMATURALNYCH PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

W piątek 17 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00 w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ul. Skłodowskiej-Curie 24, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji do WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI w Szczytnie oraz SZKOŁY GÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ w Warszawie. Na spotkaniu można będzie uzyskać informacje o zasadach naboru do pracy i służby w Policji.

Spotkanie prowadzić będą:

-technik zespołu kadr i szkolenia mgr Piotr Sikorski

-starszy technik kadr i szkolenia instruktor sportu mgr Piotr Adamczuk.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym ACZE.

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

 
Dni otwarte w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Politechnice Lubelskiej PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

            Kolejny wyjazd klas Liceum Ogólnokształcącego w ramach projektu edukacyjnego SzOk jest OK odbył się 20 marca 2015 do Lublina. Wyższe uczelnie tego miasta od wielu lat cieszą się popularnością wśród sokołowskiej młodzieży.
            Pierwsza część pobytu w Lublinie to spotkania w KUL-u. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce -powstał w 1918 r. KUL dziś jest Uczelnią otwartą na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Obok teologii, filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych rozwijane są nauki matematyczne i przyrodnicze, by przygotować studentów do pełnej i odpowiedzialnej pracy. Młodzież poznała kierunki kształcenia, uczestniczyła w ciekawych wykładach i warsztatach. W pamięci pozostanie na pewno wykład Dlaczego warto czytać literaturę francuską XVIII wieku?, który przygotował prof. dr hab. Paweł Matyaszewski. Piękna polszczyzna, ciekawe interpretacje dzieł pisarzy francuskiego oświecenia (m.in. Traktatu o tolerancji Woltera w kontekście tragicznych wydarzeń w siedzibie redakcji Charlie Hebdo ) - to walory wykładu, które sprawiły, że młodzież   z uwagą słuchała wystąpienia. Pokaż się z jak najlepszej strony! - to interesujące warsztaty autoprezentacji w pigułce. Uczniowie zapoznali się ze wskazówkami, jak zaprezentować się na ustnym egzaminie maturalnym.
            Następnym etapem wyprawy było zwiedzanie Politechniki Lubelskiej. Politechnika Lubelska powstała z inicjatywy lubelskiego środowiska techników, inżynierów i naukowców w roku 1953. Od chwili powstania uczelnia kształci kadrę inżynierską i prowadzi badania naukowe. Główne kierunki badań naukowych prowadzonych obecnie w uczelni związane są z rozwojem konstrukcji i technologii, ochroną środowiska oraz oszczędnością materiałów i energii. Nauki ścisłe nie cieszą się może dużą popularnością, ale spotkanie z władzami uczelni, poznanie kierunków kształcenia, sale wykładowe i aula zrobiły duże wrażenie. Uczniowie z klas matematycznych na pewno pomyślą w przyszłości o zdobywaniu wiedzy właśnie w tej uczelni.
            Pobyt w Lublinie uświetnił smaczny posiłek - obiad w restauracji Esencja ( z pyszną szarlotką!) na terenie kampusu Politechniki Lubelskiej.
            W wycieczce do Lublina uczestniczyły klasy: II A, II B, III A, III B pod opieką: p. Anety Rosochackiej, p. Jolanty Iwańskiej, Karoliny Gierzyńskiej, p.Joanny Podgórskiej, p. Krystyny Kurdzińskiej, p. Krzysztofa Niemirki, p, Jerzego Bujalskiego, p. Andrzeja Brzezika, p. Magdaleny Miłkowskiej - koordynatora projektu SzOk jest OK!
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym ACZE.
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.


Galeria

 
XXIII Salon Edukacyjny Perspektywy 2015 PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

W ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych „SzOK jest OK” uczniowie klas: II A, II B, III A, III B Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w dniu 27 lutego 2015 roku w XXXIII Salonie Edukacyjnym Perspektywy, który, jak co roku, zorganizowany był w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z ekspertem OKE w Warszawie Danutą Król, które poświęcone było nowej formule ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Młodzież obejrzała prezentację przebiegu egzaminu na żywo - w czasie rzeczywistym i na przykładach prawdopodobnych pytań uczniowie zapoznali się z przebiegiem nowego egzaminu ustnego z języka polskiego: co mówić, jak mówić, w jaki sposób rozmawiać z komisją.

Dużym zainteresowaniem naszej młodzieży cieszyły się oferty edukacyjny wyższych uczelni z całego kraju. Uczniowie mieli okazję poznać kierunki kształcenia w uczelniach , porozmawiać z przedstawicielami wyższych szkół na temat proponowanych kierunków kształcenia. Specjalnie dla maturzystek 2015 zorganizowano spotkania z animatorkami akcji Dziewczyny na politechniki, Dziewczyny do ścisłych! Studentki i absolwentki kierunków technicznych, dziewczyny zafascynowane nowymi technologiami podpowiadały, jak wejść w świat nauki i techniki, jak wybierać studia i kierunki, w których uczelniach jest dobry klimat dla ambitnych inżynierek.

Po zwiedzeniu wystaw z ofertami uczelni z całego kraju uczniowie spożyli obfity posiłek w McDonaldzie w Galerii Handlowej Złote tarasy i z folderami wyższych uczelni, informatorami dla maturzystów i głowami pełnymi pomysłów dotyczących wyboru kierunków kształcenia wrócili do domów.

Opiekunami wyjazdu do Warszawy byli: p. Jerzy Bujalski, p. Jacek Jackowski, p. Larysa Usow, p. Karolina Gierzyńska, p. Jolanta Iwańska, p. Krystyna Kurdzińska, p. Krzysztof Niemirka, p. Andrzej Brzezik.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym ACZE.

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Za organizację wycieczki odpowiedzialne były Magdalena Miłkowska i Aneta Rosochacka.

Galeria

 
« PoczątekPoprzednia12NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 2

BIP Zespół Szkół Nr 1
Fanpage

KALENDARZ SZKOLNY

                                                                                                             

Klub języka angielskiego

SPOSÓB NA TEATR

WFOŚiGW

WYCIECZKI

 

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.