RODZICE

NAUCZYCIELE

"Przez bajki w świat"

OSIĄGNIĘCIA

Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju ZS Nr 1
Zajęcia pozalekcyjne „Kultura języka i literatura - wyznacznikiem człowieczeństwa” PDF Drukuj
Wpisany przez M. Nowaszewska   

Ewaluacja zajęć pozalekcyjnych „Kultura języka i literatura - wyznacznikiem człowieczeństwa” z zakresu komunikacji w języku ojczystym (część XVII zamówienia ) w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem zajęć było wykształcenie i doskonalenie umiejętności związanych z aktem komunikacji (zarówno na poziomie nadawczym jak i odbiorczym), zainteresowanie literaturą oraz przygotowanie młodego człowieka do świadomego uczestnictwa w kulturze.

Więcej…
 
Raporty z ankiet oceniających działania projektu "Wsparcie wdrażania planu rozwoju ZS Nr 1" PDF Drukuj
Wpisany przez J. Cudziło-Abramczuk   
 1. Raport z przeprowadzonej ankiety oceniającej zajęcia pozalekcyjne z matematyki w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 2. Raport z przeprowadzonej ankiety oceniającej wyjazd studyjny do Wrocławia zrealizowany w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim”

 3. Raport z przeprowadzonej ankiety oceniającej wyjazd studyjny do Portu w Gdyni i Elblągu zrealizowany w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim”

 4. Raport z przeprowadzonej ankiety oceniającej zajęcia pozalekcyjne z geografii w ramach projektu „ Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim”

 5. Raport z przeprowadzonej ankiety oceniającej zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego w ramach projektu „ Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim”

 6. Raport z przeprowadzonej ankiety oceniającej zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego w ramach projektu „ Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim”

 
Zajęcia pozalekcyjne z ekonomii PDF Drukuj
Wpisany przez I. Malinowska   

PROGRAM ZAJĘĆ

CELE:

- zajęcia pozalekcyjne z zakresu ekonomii mają podnieść atrakcyjność kształcenia zawodowego uczniów,

- przedstawienie praktycznego aspektu ekonomii w wybranych zagadnieniach gospodarczych,

- rozwijanie zdolności analizowania, wnioskowania,

- zachęcanie do samokształcenia.

ZADANIA:

- wybór i opracowywanie pojęć i terminów ekonomicznych,

- tworzenie sytuacji wyzwalających w uczniach dociekliwość, samodzielność i inicjatywę,

- tworzenie uczniom warunków do stosowania wiedzy w praktyce.

TREŚCI:

- polityka personalna przedsiębiorstwa,

- zatrudnianie pracowników,

- kierowanie zespołem pracowników,

- płace pracowników,

- planowanie kariery zawodowej.

Więcej…
 
Sprawozdanie z przygotowania do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista na Platformie Moodle PDF Drukuj
Wpisany przez A. Rosochacka   
                 Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim brali udział w projekcie, w ramach którego uczestniczyli w zajęciach na platformie Moodle przygotowujących uczniów do etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego klasyfikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista klasa III i IV

Celem realizacji tych zajęć była pomoc w opanowaniu przez uczniów wiadomości teoretycznych niezbędnych w zawodzie technik ekonomista.

W zajęciach brało udział 12 chętne osób. Nadrzędnym celem zajęć było przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, uzupełnianie braków wiedzy, utrwalenie wiadomości i umiejętności, poszerzenie wiedzy przedmiotowej, rozwijanie zainteresowań uczniów, rozwijanie zdolności uczniów, odniesienie sukcesów edukacyjnych, doskonalenie umiejętności. Ponadto zajęcia kształtują umiejętność myślenia i jasnego formułowania wniosków, przygotowują uczniów do wykorzystania wiedzy w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego, przyzwyczajają do samodzielnego uczenia się, systematyczności, pracowitości i wytrwałości.

                Uczestnictwo w zajęciach dało uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz poznanie pracy ekonomisty.

               

 
Zajęcia pozalekcyjne z języka ojczystego PDF Drukuj
Wpisany przez A. Raszuk   

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Z ZAKRESU KOMUNIKACJI W JĘZYKU OJCZYSTYM

l.p.

TEMAT

LICZBA GODZIN

1.

Omówienie formy, schematu i kryteriów oceniania arkusza maturalnego.

2

2.

Kształtowanie umiejętności zdobywania informacji z różnych źródeł, korzystania z nich, przekazywania innym.

2

3.

Przypomnienie i utrwalenie wiadomości na temat zasad tworzenia wypowiedzi pisemnej.

2

4.

Analizowanie planów prezentacji maturalnej.

2

5.

Analizowanie bibliografii potrzebnej do przygotowania prezentacji maturalnej.

2

6.

Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

12

7.

Praca z fragmentami tekstów literackich - tworzenie własnego tekstu.

12

8.

Praca z przykładowymi arkuszami maturalnymi.

6

9.

Utrwalanie wiedzy teoretyczno - literackiej.

 1. a)wiedza o języku
 • historia języka polskiego
 • gramatyka opisowa: fonetyka, morfologia, fleksja, słowotwórstwo, składnia
 • komunikacja językowa
 • słownictwo
 • zróżnicowanie języka polskiego
 • kultura języka
 • charakterystyczne zjawiska zachodzące we współczesnej polszczyźnie
 • retoryka
 1. b)teoria literatury
 • rodzaje i gatunki literackie
 • terminy i pojęcia przydatne do interpretacji tekstów literackich
 • interpretacja tekstu literackiego
 1. c)publicystyka i media
 • gatunki prasowe
 • język i styl współczesnych mediów, manipulacje językowe w mediach
 • informacja a opinia
 • najważniejsze elementy budowy artykułu prasowego

 

 

1

2

 

1

2

1

1

1

 

1

 

2

2

 

4

 

1

1

 

0,5

0,5

10.

Przypomnienie i utrwalenie wiadomości na temat poszczególnych epok literackich.

 1. a.starożytność – Biblia
 2. b.starożytność – antyk
 3. c.średniowiecze
 4. d.renesans
 5. e.barok
 6. f.oświecenie
 7. g.romantyzm
 8. h.pozytywizm
 9. i.Młoda Polska
 10. j.dwudziestolecie międzywojenne
 11. k.współczesność

 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

11.

Omówienie najpopularniejszych motywów literackich.

2

12.

Powtarzanie i utrwalanie zasad ortografii i interpunkcji

1

RAZEM: 76 GODZIN

 

CZAS REALIZACJI ZAJĘĆ:

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu – we wtorki na 8 godzinie lekcyjnej (14.10 – 14.55). Termin zajęć i liczba godzin przeprowadzonych jednego dnia może ulec zmianie w zależności od tematu, potrzeb uczniów i zmian w planie lekcji.

Więcej…
 
Zajęcia pozalekcyjne z matematyki PDF Drukuj
Wpisany przez M. Jackowska   

Program zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki (76 godzin).

 

Cele i zadania:

- wdrożenie uczniów do systematyczności i pracowitości;

- wdrożenie do samodzielnego, twórczego myślenia;

- wzmacnianie pozytywnych emocji;

- motywowanie do podejmowania wysiłku pomimo porażek i niepowodzeń;

- rozbudzenie zainteresowania matematyką;

- rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy;

- właściwe przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki poprzez zintensyfikowanie wysiłku i uzupełnienie braków w wiadomościach.

Program i zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas trzecich technikum - kontynuacja w klasie czwartej.

Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i oparte na świadomym wyborze uczniów. Zajęcia będą realizowane w wymiarze 2 godzin tygodniowo ( w sumie 76 godzin). Przewidziane są również zajęcia blokowe – ok. 3 – 4 godzinne podczas rozwiązywania arkuszy maturalnych.

Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 10

BIP Zespół Szkół Nr 1
Fanpage

KALENDARZ SZKOLNY

                                                                                                             

Klub języka angielskiego

SPOSÓB NA TEATR

WFOŚiGW

WYCIECZKI

 

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.